ارتباط با ما ارتباط با ما

آدرس :

تهران - میدان آزادی - فرودگاه بین المللی مهرآباد – بلوار معراج – شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران – طبقه 6 - بال جنوبي - دفتر مدیریت ایمنی

 

صندوق پستي: 1558 - 13445

 

ساعات كاري: 8:00 لغايت 16:15

 

شماره تلفن : 63148921 - 63148920

 

شماره تلفكس : 63148926