گزارش خطرویژه خلبان گزارش خطرویژه خلبان

جستجو
/ /  
تجهیزات بصری
تابلوها و علائم رنگ آميزي اشتباه/ آسيب ديده   خرابي سيستم هاي الکتريکال (روشنايي)
:
ترمینال مسافری
درب هاي خروج اضطراري   تابلوها و علائم اشتباه   تابلوها و علائم راهنمايي کننده
سطوح پروازی
تخلف از سرعت (خودرو و ماشين آلات) داخل ايرسايد   ورود غيرمجاز به باند   خروج غيرمجاز از باند   خسارت به هواپيماهاي درحال حرکت   خسارت به هواپيماهاي پارک شده   حوادث و يا رويدادهاي ناشي از برخورد پرندگان و حيوانات   خسارت ناشي از برخورد ماشين آلات و تجهيزات به يکديگر و يا به اموال فرودگاهي   خسارت ناشي از اثر گازهاي خروجي هواپيما به هواپيماها، تجهيزات، اموال   جراحات وارد شده به کارکنان و مسافران در ايرسايد   گزارش سيستم هشدار همجواري ترافيک هواپيما (TCAS Warning)   رويدادهاي کالاهاي خطرناک
captcha بازخوانی تصویر