گزارش خطر گزارش خطر

این فرم جهت گزارش خطرات است. خواهشمند است به منظور ارتقاء ایمنی صنعت هوانوردی در صورت مشاهده هرگونه خطر یا شرایطی که احتمال وقوع خطر ناشی از ان وجود دارد، اطلاعات زیر را تکمیل و ارسال نمایید. شما می توانید در صورت لزوم با حذف جزییات و یا به صورت ناشناس این فرم را ارسال نمایید:

فرم گزارش خطر(عمومی) فرم گزارش خطر(عمومی)

/ /  
:
captcha بازخوانی تصویر