اخبار اخبار

۲۷ شهريور ۱۳۹۸
اين سيستم با تعريف استانداردهاي واحد، ايمني را در سطح جهان ارزيابي مي‌کند.
۲ شهريور ۱۳۹۸
دوره آموزشي "سيستم مديريت ايمني، اجزاء و نحوه استقرار آن" در شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در حال برگزاري مي باشد.
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
در اين خبرنامه، گزارش آماري رويداد برخورد پرندگان با هواپيماها در فرودگاههاي کشور طي سال 1397 تشريح گرديده است؛ که حاصل تحليل اطلاعات ثبت شده در سامانه مديريت ايمني (سما) مي باشد.
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
سازمان هواپيمايي کشوري، بخشنامه انجام فرآيند "مديريت ريسک ايمني برخورد پرندگان و حيوانات" را به کليه فرودگاهها، شرکت‌هاي هواپيمايي و هليکوپتري، مراکز آموزش خلباني و مراکز ارائه‌دهنده خدمات فرودگاهي، ابلاغ کرد.
۱ مرداد ۱۳۹۸
مميزي Follow Up فرودگاه بين‌المللي شيراز با هدف دريافت گواهينامه فرودگاهي توسط مميزين سازمان هواپيمايي کشوري و شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران انجام شد.
۲۹ تير ۱۳۹۸
به منظور ارتقاي فرهنگ ايمني در فرودگاه همدان، مديريت و کارکنان اين فرودگاه اقدام به پاکسازي سطوح پروازي کردند.
۲۱ خرداد ۱۳۹۸
برنامه جامع مديريت مخاطرات حيات‌وحش فرودگاهي، يکي از اسناد کاري مهم در فرودگاهها محسوب مي‌شود.
نشست توجيهي مديران ايمني فرودگاههاي بين‌المللي با موضوع نحوه تدوين « برنامه جامع مديريت مخاطرات حيات‌وحش فرودگاهي» برگزار شد.

کلیپ های آموزشی کلیپ های آموزشی

گزارشات تصویری گزارشات تصویری