خبر خبر

تقدیر از اقدام مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل
در پی ممیزی داخلی فرودگاه اردبیل، سرپرست مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از اقدام مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل قدردانی کرد.

فخرالدین هاشمی مدیرکل فرودگاههای استان اردبیل در مصاحبه اختصاصی با روابط عمومی فرودگاههای استان اردبیل ضمن اعلام این خبر افزود: با هدف پیشگیرانه، اصلاح یا ترمیم و پیاده سازی زیر ساخت های ایمنی، به منظور شناسائی خطرات، نوقصات و ایرادهایی که باعث کاهش ایمنی میشوند، ممیزی داخلی فرآیندهای مرتبط با ایمنی فرودگاه اردبیل برای اولین بار در سطح شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و بصورت کاملا داوطلبانه توسط مدیر ایمنی فرودگاه اردبیل انجام گرفت.
وی در ادامه افزود: مميزي داخلی فرآيندها براساس استانداردهاي سند 4113 سازمان هواپيمايي كشوري و ضميمه 19 ايكائو مبني بر الزام استقرار سيستم مديريت ايمني توسط ارائه دهندگان خدمات فرودگاهي و ناوبري انجام مي‌شود و مرحله نخست آن در شش ماه نخست سال و بصورت داوطلبانه با تشکیل جلسات استاندارد افتتاحیه واختتامیه، طبق زمانبندی اعلام شده در سطح فرودگاه اردبیل برگزار گردید.
ایشان فرودگاه اردبیل را يك فرودگاه استراتژيك و بسيار مهم شمالغرب كشور دانسته و با اشاره به حضور شركت هاي مختلف هواپيمايي و تلاش برای افزایش پرواز در مسیرهای جدید، هدف از انجام ممیزی داخلی را آماده سازی فرودگاه اردبیل جهت استقرار سامانه مديريت ايمني و اخذ گواهينامه فرودگاهي دانستند.
هاشمی با اشاره به اینکه درك كلي از مفهوم ايمني در سطح کارکنان فرودگاه اردبیل وجود دارد اما فقدان آموزش‌هاي موثر، هوشمند و سيستماتيك مهمترين چالش ما جهت ارتقاء ايمني در چارچوب سيستم مدیریت ایمنی خواهد بود.
وی با اشاره به نتایج حاصل از ممیزی داخلی مذکور، ميزان رضايت از سطح ايمني فرودگاه اردبیل را با توجه به حجم مسافر و تعداد پروازهای هفتگی، مورد قبول دانسته و بر تلاش بیشتر جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی و رفع نقاط ضعف و عدم انطباق‌های ممیزی داخلی ‌انجام شده، تاکید نمودند.
 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد