خبر خبر

الزام مديران فرودگاهي به اجراي محورهاي بيانيه خط مشي ايمني
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران بر برنامه ريزي، تخصيص منابع مناسب و تعريف روشن روندهاي کاري در راستاي اجراي بندهاي خط مشي ايمني (ويرايش سوم) موضوع سند (3) SPS10 تأکيد کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، به دنبال ابلاغ ویرایش سوم بیانیه خط مشی ایمنی، آقای سیاوش امیرمکری، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از مدیران ستادی و فرودگاهی خواست، این سند را به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی به تمام کارکنان حوزه های تحت مدیریت خود اطلاع دهند و تمام اموری که در چارچوب محتوای سند بطور مستقیم یا غیرمستقیم با ایمنی خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی و وارسی پروازی به انجام میرسد، رعایت کنند.

وی همچنین به مدیران ستادی و فرودگاهی تأکید کرد که ضمن درک صحیح از نقش و وظایف خود در اجرای سیستم مدیریت ایمنی با برنامه ریزی، تخصیص منابع مناسب و تعریف روشن روندهای کاری در راستای این سند گام بردارند.

آقای امیرمکری بر اطلاع رسانی این بیانیه از طریق ابزارهای مناسب و قرار گرفتن آن در دید کارکنان و مراجعان فرودگاهها تاکید کرده است.

گفتنی است؛ این بیانیه در راستای اجرای جزء 1-1 از اجزای دوازده گانه سیستم مدیریت ایمنی و به منظور اعلام صریح سیاست ها، برنامه ها و اولویت های کلان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ابلاغ شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد