خبر خبر

مميزي ايمني فرودگاه بين المللي شيراز از 29 تا 31 تير ماه 1398 انجام شد
مميزي Follow Up فرودگاه بين‌المللي شيراز با هدف دريافت گواهينامه فرودگاهي توسط مميزين سازمان هواپيمايي کشوري و شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران انجام شد.

در خلال این ممیزی طی یک دوره آموزشی دو روزه؛ مدیریت، معاونین و رؤسای ادارات فرودگاه با مقررات جدید Part ADR و الزامات اخذ گواهینامه فرودگاهی آشنا شدند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد