خبر خبر

اولين شماره خبرنامه ايمني منتشر شد
در اين خبرنامه، گزارش آماري رويداد برخورد پرندگان با هواپيماها در فرودگاههاي کشور طي سال 1397 تشريح گرديده است؛ که حاصل تحليل اطلاعات ثبت شده در سامانه مديريت ايمني (سما) مي باشد.

طبق اطلاعات ثبت شده در سامانه سما، طی سال 1397؛ بیشترین درصد برخورد پرنده با هواپیما در مرداد ماه و کمترین میزان در آذر ماه بوده است.

بیشترین تعداد برخورد پرنده با هواپیما طی ماههای تیر تا مهر گزارش شده است که با توجه به شرایط اقلیمی کشور در این ماهها، رفتاری طبیعی تلقی میگردد.

همچنین بیشترین درصد رویداد برخورد پرنده با هواپیما متعلق به فصل تابستان و کمترین میزان برخورد مربوط به فصل زمستان می باشد.

قابل ذکر است که در سال 1397، 68 درصد از کل رویدادهای برخورد پرنده با هواپیما در نیمه اول سال رخ داده است که این میزان با الگوی جهانی (نیم کره شمالی) پراکندگی این رویداد در سال مطابقت دارد.

 

شایان ذکر است که به منظور مدیریت مخاطرات ناشی از حیات وحش، از سوی دفتر مدیریت ایمنی اقداماتی نظیر تدوین برنامه جامع مدیریت مخاطرات حیات وحش، تهیه نقشه نقاط جذب و تجمع پرندگان در شعاع 13 کیلومتری فرودگاهها برای 12 فرودگاه و همچنین برنامه ریزی برای نصب و بهره برداری از سامانه دفع پرندگان به کمک یک شرکت دانش بنیان داخلی صورت پذیرفته است.

از سوی دیگر با توجه به بارش های پرحجم و مستمر طی ماههای پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری و احتمال جذب بیشتر پرندگان در فرودگاهها به دلیل رشد علفزارها و آبگیرها، بخشنامه ای از سوی این دفتر در قالب 6 بند برای کاهش مخاطرات ناشی از شرایط خاص اقلیمی پیش آمده، به فرودگاهها ابلاغ گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد