خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي مديران ايمني فرودگاههاي کشور در شرکت
دوره آموزشي "سيستم مديريت ايمني، اجزاء و نحوه استقرار آن" در شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در حال برگزاري مي باشد.

این دوره با هدف ارتقاء دانش و توانمندسازی پرسنل جدید ستادی و فرودگاهی مدیریت ایمنی، به منظور پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی، و با حضور، 3 نفر از پرسنل ستادی، 2 نفر از مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی و 7 نفر از مدیران ایمنی شاغل در فرودگاههای یاسوج، بیرجند، اهواز، ساری، بندرعباس و آبادان در شرکت برگزار میشود.

گفتنی است؛ تدریس این دوره آموزشی 42 ساعته که از دوم شهریور ماه آغاز و تا هفتم شهریور ماه ادامه خواهد داشت، بر عهده آقایان مهندس محمد الهی نیا مدیر ایمنی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و مجید مهدوی زفرقندی خواهد بود.

وظیفه سیستم مدیریت ایمنی؛ برنامه ريزي و اعمال نظارت بر اجراي فرآيند شناسايي خطر، تجزيه و تحليل، كنترل و مدیریت ريسك هاي ايمني، برنامه ریزی اقدامات اصلاحي ايمني، ارزيابي اثربخشي آنها و تهیه و ارائه گزارش هاي منظم و دوره اي درخصوص عملكرد سامانه مدیريت ايمني است.

لازم به ذکر است؛ پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی، یکی از الزامات سازمان هواپیمایی کشوری جهت دریافت گواهینامه فرودگاهی می باشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد