اخبار اخبار

۱۴ مهر ۱۳۹۸
چهاردهمين جلسه شوراي عالي ايمني شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به امکان سنجي استفاده از خدمات شرکتهاي مشاور در استقرار سيستم مديريت ايمني (SMS) در فرودگاههاي ايران اختصاص يافت.
۹ مهر ۱۳۹۸
مدير فرودگاه ياسوج با اشاره به محدوديت هاي پروازي ناشي از شرايط توپوگرافي و کوهستاني منطقه، حفظ سطح قابل قبول ايمني را اولويت برنامه هاي اين فرودگاه عنوان کرد.
۲ شهريور ۱۳۹۸
دوره آموزشي "سيستم مديريت ايمني، اجزاء و نحوه استقرار آن" در شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در حال برگزاري مي باشد.
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
در اين خبرنامه، گزارش آماري رويداد برخورد پرندگان با هواپيماها در فرودگاههاي کشور طي سال 1397 تشريح گرديده است؛ که حاصل تحليل اطلاعات ثبت شده در سامانه مديريت ايمني (سما) مي باشد.
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
سازمان هواپيمايي کشوري، بخشنامه انجام فرآيند "مديريت ريسک ايمني برخورد پرندگان و حيوانات" را به کليه فرودگاهها، شرکت‌هاي هواپيمايي و هليکوپتري، مراکز آموزش خلباني و مراکز ارائه‌دهنده خدمات فرودگاهي، ابلاغ کرد.
۱ مرداد ۱۳۹۸
مميزي Follow Up فرودگاه بين‌المللي شيراز با هدف دريافت گواهينامه فرودگاهي توسط مميزين سازمان هواپيمايي کشوري و شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران انجام شد.
۲۹ تير ۱۳۹۸
به منظور ارتقاي فرهنگ ايمني در فرودگاه همدان، مديريت و کارکنان اين فرودگاه اقدام به پاکسازي سطوح پروازي کردند.

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

پیام های ایمنی پیام های ایمنی

کلیپ های آموزشی کلیپ های آموزشی

گزارشات تصویری گزارشات تصویری